Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình 2(1+cosx)(1+

Giải phương trình 2(1+cosx)(1+

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình 2(1+cosx)(1+cot^{2}x)=frac{sinx-1}{sinx+cosx}.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Điều kiện 

khi đó phương trình trở thành 

2(1+cosx).=

 =

2(sinx+cosx)(1-cosx)(sinx-1)

sinx+cosx+1+sinx.cosx=0

(sinx+1).(cosx+1)=0

* Với sinx=-1 x=  +k2π, k∈Z (thỏa mãn)

* Với cosx=-1, không thỏa mãn

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x= +k2π, k∈Z.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn