Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình 2tanx + sin(

Giải phương trình 2tanx + sin(

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình 2tanx + sin(frac{2x+5pi}{2}) = frac{cosx}{1-sinx}.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện: cosx  ≠ 0, sinx  ≠ 0. Phương trình đã cho tương đương với

2tanx + sin(x + ) =   ⇔ 2tanx + cosx =

 ⇔ (2sinx + cos2x)(1-sinx) = cos2x

 ⇔ (2sinx +  cos2x)(1 - sinx) = 1- sin2x                                                            

 ⇔   ⇔

Vậy nghiệm của phương trình là x = kπ, k ∈ Z.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn