Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình 2x + 2x+1 = 12

Giải phương trình 2x + 2x+1 = 12

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình 2x + 2x+1 = 12


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

– Phương pháp

Sử dụng máy tính thử từng đáp án để tìm nghiệm của phương trình.

– Cách giải

Nhập vào máy tính 2x + 2x+1 – 12

Ấn CALC, màn hình hiện X?

Nhập giá trị 3, rồi ấn =, kết quả 12

Tiếp tục ấn CALC, và nhập các giá trị tiếp theo

Tìm được nghiệm x = 2 (kết quả biểu thức ra 0)

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn