Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.

Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương trình đã cho tương đương với – 3x + 2 = 0 ⇔(3x)2 – 2.3x – 3 = 0.

Đặt 3x = t (t > 0), ta được t2 – 2t – 3 = 0. (*)

Giải phương trình (*) vơi điều kiện t > 0, ta được t = 3.

Với t = 3, ta được x = 1.Phương trình có nhiệm duy nhất x = 1.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn