Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình : z3 + 3i.z2 – 3z +

Giải phương trình : z<sup>3</sup> + 3i.z<sup>2</sup> – 3z +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình : z3 + 3i.z2 – 3z + 7i = 0.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương trình ⇔(z – i)(z2 + 4iz – 7) = 0

Giải (1) : z2 + 4iz – 7 = 0

Có ∆’ = (2i)2 – 1.(-7) = 3

=>

Nghiệm của phương trình là z = i, z =√3 - 2i, z = -√3 - 2i.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn