Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải thích câu nói Trong bảo vệ môi trường cần phải “tư

Giải thích câu nói Trong bảo vệ môi trường cần phải “tư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 3 – Vấn đề môi trường

Giải chi tiết:

- Tư duy toàn cầu vì: Trái Đất là ngôi nhà chung của tất cả mọi người, môi trường tự nhiên của Trái Đất là một thể thống nhất và hoàn chỉnh. Hoạt động phá hoại môi trường ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến nhiều nơi khác.

- Hành động địa phương vì: bảo vệ môi trường phải tiến hành ở từng nơi cụ thể gắn với cuộc sống của mỗi con người, không có bảo vệ môi trường một cách chung chung.

Ý kiến của bạn