Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải thích mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng các loà

Giải thích mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng các loà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải thích mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng các loài:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào  CLTN và sự phân li tính trạng Đacuyn đã giải thích rằng tất cả các loài cùng có chung một nguồn gốc chung

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn