Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải thích nào sau đây là đúng về bộ nhiễm sắc thể của loài?

Giải thích nào sau đây là đúng về bộ nhiễm sắc thể của loài?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải thích nào sau đây là đúng về bộ nhiễm sắc thể của loài?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở các loài sinh vật đơn bội thì NST tồn tại đơn lẻ không theo cặp tương đồng => A sai

Nhiều loài khác nhau nhưng có bộ NST có số lượng giống nhau

Loài người được coi là loài tiến hóa nhất có 46 NST ở bộ lưỡng bội, nhưng loài khỉ có 2n = 48 NST vẫn không tiến hóa bằng loài người

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn