Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải thích từ thất vọng Giải chi tiết- Thấ

Giải thích từ thất vọng Giải chi tiết- Thấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải thích từ: thất vọng


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

giải thích

Giải chi tiết:

- Thất vọng là: cảm giác không vui, không hài lòng khi điều mong đợi không được như ý.

Ý kiến của bạn