Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giao điểm của parabol (P): y = x2 – 3x + 2 với đư

Giao điểm của parabol (P): y = x2 – 3x + 2 với đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giao điểm của parabol (P): y = x2 – 3x + 2 với đường thẳng y = x – 1 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1; 0); (3; 2)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn