Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giao phấn giữa hai cây hoa trắng (P), thu được F<sub>1</sub>

Giao phấn giữa hai cây hoa trắng (P), thu được F<sub>1</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giao phấn giữa hai cây hoa trắng (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Lấy ngẫu nhiên một cây có hoa màu đỏ ở F2 cho tự thụ phấn. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, xác suất xuất hiện cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn ở F3


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cây hoa đỏ có kiểu gen : A- B –

Ở cá thế hoa đỏ có tỉ lệ kiểu gen  AABB ; AABb : AaBb:  AaBB

=> Cá thể tạo ra kiểu gen đồng hợp lặn => cây có kiểu gen AaBb

=>  Cây AaBb tự thụ phấn tạo ra  cây hoa trắng có kiểu gen  aabb

=>  Xác suất cây hoa   trắng có kiểu gen đồng hợp lặn là    =

ð  Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn