Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Gió mùa Đông Nam” hình thành vào mùa hạ ở miền Bắc là do: 

“Gió mùa Đông Nam” hình thành vào mùa hạ ở miền Bắc là do: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Gió mùa Đông Nam” hình thành vào mùa hạ ở miền Bắc là do: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn