Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm là:

Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn