Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Na

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Na

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Nam xâm nhập vào nước ta từ tháng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn