Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ miền ôn đới tới miền

Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ miền ôn đới tới miền

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gió Tây ôn đới là loại gió:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 12 – Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.

Giải chi tiết:

Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ áp cao cận nhiệt đới về phía áp thấp ôn đới, có tính chất ẩm.

Chọn C

Ý kiến của bạn