Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới hạn đai rừng ôn đới núi cao của nước ta chỉ xuất hiện ở

Giới hạn đai rừng ôn đới núi cao của nước ta chỉ xuất hiện ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn đai rừng ôn đới núi cao của nước ta chỉ xuất hiện ở


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn