Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới hạn đo của một thước là:  

Giới hạn đo của một thước là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn đo của một thước là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

Ý kiến của bạn