Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là Đáy của lớ

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là Đáy của lớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa

Giải chi tiết:

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là đáy của lớp vỏ phong hóa. 

Chọn B

Ý kiến của bạn