Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ0</

Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ0</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ0 = 0,3µm. Công thoát của kim loại dùng làm catôt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn