Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giới hạn quang điện của một chất quang dẫn là 0,45eV. Để qua

Giới hạn quang điện của một chất quang dẫn là 0,45eV. Để qua

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn quang điện của một chất quang dẫn là 0,45eV. Để quang trở bằng chất đó hoạt động được, phải dùng bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn