Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới hạn sinh thái là

Giới hạn sinh thái là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn sinh thái là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian (SGK Sinh 12 trang 151)

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn