Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới hạn sinh thái:

Giới hạn sinh thái:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn sinh thái:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái, ở đó sinh vật tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn