Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí được tính từ giới hạn d

Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí được tính từ giới hạn d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí được tính từ giới hạn dưới của


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 75.

Giải chi tiết:

Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng 30 – 35km, tính từ giới hạn dưới của lớp ô dôn đến đáy vực thẳm đại dương, ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa.

=> Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là lớp ô dôn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn