Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới thiệu về tác giả Thế Lữ và tác phẩm “Nhớ rừng

Giới thiệu về tác giả Thế Lữ và tác phẩm “Nhớ rừng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới thiệu về tác giả Thế Lữ và tác phẩm “Nhớ rừng”.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ tác giả, bài Nhớ rừng.

Giải chi tiết:

1. Tác giả

- Thế Lữ (1907-1989) tên khai sinh là Nguyễn Thứ Lễ.

- Quê quán: làng Phù Đổng, huyện Tiên Du (nay là Tiên sơn, Bắc Ninh).

- Năm 1932, ông ra nhập nhóm Tự lực văn đoàn và là một trong những cây bút chủ lực của báo Phong hoá.

- Phong cách: thơ ông thường mang nặng lòng thương người và niềm hoài cổ.

- Tác phẩm: Mấy vần thơ (1935), Vàng và máu (1934), ngoài ra ông còn viết nhiều kịch bản.

2. Tác phẩm

- Nhớ rừng là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Thế Lữ, in trong tập “Mấy vần thơ” năm 1935.

- Thể loại: Thơ mới (Thể thơ tám chữ).

Ý kiến của bạn