Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giống số 1 Giống số 2

Giống số 1 Giống số 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giống số 1 có sự chênh lệch về khối lượng  lớn nhất

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn