Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giữa tháng 8/1945, lợi dụng Nhật đầu hàng Đồng minh nhân dân

Giữa tháng 8/1945, lợi dụng Nhật đầu hàng Đồng minh nhân dân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giữa tháng 8/1945, lợi dụng Nhật đầu hàng Đồng minh nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh giành độc lập. Những nước nào đã giành được độc lập vào thời gian này?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

. (Sgk trang 25)

Tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng đồng minh, vào giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nước đã giành được độc lập dân tộc hoặc đã giải phóng phần lớn lãnh thổ. Trong năm 1945, có ba quốc gia tuyên bố độc lập:

-         Ngày 17-8-1945, Inđônêxia tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Inđônêxia.

-         Tháng 8-1945, nhân dân Việt Nam tiến hành tổng khởi nghĩa; ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

-         Tháng 8-1945, nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy, đến ngày 12-10, nước Lào tuyên bố độc lập.

Cọn đáp án: B

Ý kiến của bạn