Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Glucozơ phản ứng với chất nào cho axit gluconic   ?

Glucozơ phản ứng với chất nào cho axit gluconic   ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Glucozơ phản ứng với chất nào cho axit gluconic   ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

HOCH2[CHOH]4CHO + Br2 + H2O → HOCH2[CHOH]4COOH + 2HBr

            Glucozo                                               axit gluconic

Chọn D. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn