Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Glyxin phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào

Glyxin phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Glyxin phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của amino axit.

Giải chi tiết:

Glyxin có phản ứng với các chất ở phương án B:

NH2CH2COOH + KOH → NH2CH2COOK + H2O.

NH2CH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH.

NH2CH2COOH + C2H5OH (overset {{H_2}S{O_4}dac,{t^o}} leftrightarrows ) NH2CH2COOC2H5 + H2O.

2NH2CH2COOH + 4,5O2 (xrightarrow{{{t^o}}}) 4CO2 + 5H2O + N2.

Đáp án B

Ý kiến của bạn