Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi E là trung điểm của AB, tia DE cắt MN tại F. Tính 

Gọi E là trung điểm của AB, tia DE cắt MN tại F. Tính 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi E là trung điểm của AB, tia DE cắt MN tại F. Tính frac{BF}{BC}


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

OAB vuông tại O, OE là đường trung tuyến => OE=AE=BE

Xét ADE và ODE có AD = OD (=R), AE = OE, DE (cạnh chung)

Do đó ADE = ODE (c.c.c) => 

DMN đều có DE là đường phân giác nên cũng là đường cao.

Ta có   nên BF =BE.cos = 

 = 

Mà BD=AD=R. Do vậy . Vậy 

Nên 

Ý kiến của bạn