Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi f là tần số của dòng điện xoay chiều. Đồ thị biểu diễn s

Gọi f là tần số của dòng điện xoay chiều. Đồ thị biểu diễn s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi f là tần số của dòng điện xoay chiều. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của dung kháng ZCfrac{1}{f} là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có : . Đồ thị là đường thẳng qua gốc toạ độ. Đáp án đúng là C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn