Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi f là tần số của lực cưởng bức, f<sub>0</sub> là tần số r

Gọi f là tần số của lực cưởng bức, f<sub>0</sub> là tần số r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi f là tần số của lực cưởng bức, f0 là tần số riêng của hệ dao động. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn