Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi I là trung điểm của CD biết CI = 4cm Khi đó độ dài

Gọi I là trung điểm của CD biết CI = 4cm Khi đó độ dài

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi (I) là trung điểm của (CD), biết (CI = 4cm). Khi đó, độ dài (CD) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức: (M) là trung điểm của đoạn thẳng (AB) khi và chỉ khi (AM = MB = frac{{AB}}{2})

Giải chi tiết:

Vì (I) là trung điểm của đoạn thẳng (CD) nên ta có: (CI = DI = frac{{CD}}{2}).

( Rightarrow CD = 2CI = 2.4cm = 8cm)

Vậy độ dài (CD) là (8cm).

Chọn D.

Ý kiến của bạn