Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi N<sub>1</sub> và N<sub>2</sub> là số vòng của cuộn sơ cấ

Gọi N<sub>1</sub> và N<sub>2</sub> là số vòng của cuộn sơ cấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi N1 và N2 là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp. Trường hợp nào ta không thể có:

     


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn