Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Goodness and honesty are regarded as some universal a

Goodness and honesty are regarded as some universal a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Goodness and honesty are regarded as some universal ____ a man should have.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn