Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai alen cùng cặp cùng giống nhau về chiều dài, tỷ lệ % và s

Hai alen cùng cặp cùng giống nhau về chiều dài, tỷ lệ % và s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai alen cùng cặp cùng giống nhau về chiều dài, tỷ lệ % và số lượng của các loại nu. Chúng sẽ là cặp gen đồng hợp khi nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hai alen được coi là đồng  hợp khi trình tự và các sắp xếp các nucleotit trong gen giống hệt nhau => cấu trúc của gen giống nhau

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn