Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do

Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dap an dung la C. 

âm sắc được đặc trưng bởi đồ thị âm ( đồ thị dao động âm )

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn