Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng

Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng khai thác của nước ta là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn