Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Hai bình A, B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước

 Hai bình A, B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Hai bình A, B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước tới cùng một độ cao. Sau khi mở khóa K thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn