Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. Nạp oxi vào bình thứ nhấ

Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. Nạp oxi vào bình thứ nhấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. Nạp oxi vào bình thứ nhất. Nạp oxi đã được ozon hóa vào bình thứ hai. Nhiệt độ và áp suất ở hai bình như nhau. Đặt hai bình trên hai đĩa cân thấy khối lượng của hai bình khác nhau 0,21 gam. Số gam ozon có trong bình oxi đã được ozon hóa là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khối lượng 2 bình khác nhau chính là chênh lệch khối lượng giữa x mol O3 bình 2 và x mol O2 ở bình 1

=> 0,21 = 48x – 32x => x = 0,013125 mol => số gam O3 = 0,63g

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn