Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai câu sau được liên kết với nhau bằng cách nàoBởi mùa

Hai câu sau được liên kết với nhau bằng cách nàoBởi mùa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào?

Bởi mùa xuân đem theo ngọn gió đông về thay cho gió bấc buốt lạnh của mùa đông. Gió đông là chồng lúa chiêm.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Liên kết các câu trong đoạn bằng cách lặp từ ngữ.

Giải chi tiết:

Liên kết bằng cách lặp từ ngữ “ gió đông”.

Ý kiến của bạn