Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai chất điểm dao động  trên hai phương  song song với nhau

Hai chất điểm dao động  trên hai phương  song song với nhau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai chất điểm dao động  trên hai phương  song song với nhau và cùng  vuông góc với trục Ox nằm ngang. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên Ox và cách nhau 15 cm, phương trình dao động của chúng lần lượt là: y1 = 8cos(7πt – π/12); y2 = 6cos(7πt + π/4) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Khoảng cách giữa hai chất điểm theo phương thẳng đứng:

(d = left| {{y_1} - {y_2}} right| = sqrt {52} left| {cos left( {7pi t + varphi } right)} right|cm Rightarrow {d_{max }} = sqrt {52} cm) 

+ Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là:(sqrt {{O_1}{O_2}^2 + d_{max }^2}  = sqrt {52 + {{15}^2}}  = 16,64cm)

 

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn