Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai chất đồng phân A, B (A được lấy từ nguồn thiên nhiên) có

Hai chất đồng phân A, B (A được lấy từ nguồn thiên nhiên) có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai chất đồng phân A, B (A được lấy từ nguồn thiên nhiên) có chứa 40,45%C, 7,86%H; 15,73% N và còn lại là O. Tỷ khối hơi của chất lỏng so với không khí là 3,069. Khi phản ứng với NaOH, A cho muối C3H6O2NNa, còn B cho muối C2H4O2NNa. Nhận định nào dưới đây là sai?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

M = 89

%mC : %mH : %mN : %mO = 40,45 : 7,86 : 15,73 : 35,96

=> .nC : nH : nN : nO = 3 : 7 : 1 : 2

=> 2 chất là C3H7O2N ( M = 89)

A + NaOH -> muối C3H6O2NNa  => A là H2NC2H4COOH

B + NaOH -> C2H4O2NNa => B là H2NCH2COOCH3

=> ở điều kiện thường thì A là chất rắn vì là axit amin

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn