Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai chất hữu cơ X và Y đều có công thức phân tử C4</sub

Hai chất hữu cơ X và Y đều có công thức phân tử C4</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai chất hữu cơ X và Y đều có công thức phân tử C4H6O4. X  tác dụng với NaHCO3, giải phóng khí CO2. Y có phản ứng tráng gương. Khi cho X hoặc Y  tác dụng với NaOH đun nóng, đều thu được một muối và một ancol. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là:

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X tác dụng với NaHCO3 tạo CO2 => gốc COOH

Y có tác dụng tráng gương => có nhóm –CHO

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn