Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai chất nào sau đây đều thủy phân được trong dung dịch NaOH

Hai chất nào sau đây đều thủy phân được trong dung dịch NaOH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai chất nào sau đây đều thủy phân được trong dung dịch NaOH đun nóng ?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn