Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai com lắc đơn có chiều dài l1=64cm; l2</su

Hai com lắc đơn có chiều dài l1=64cm; l2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai com lắc đơn có chiều dài l1=64cm; l2=81cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song. Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng và cùng chiều t0=0. Sau thời gian t ngắn nhất hai con lắc trùng  phùng (cùng qua vị trí cân bằng, chuyển động cùng chiều). Lấy g= (m/s). Giá trị của t là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn