Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hai dạng thể truyền phổ biến và quan trọng được sử dụng tron

Hai dạng thể truyền phổ biến và quan trọng được sử dụng tron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai dạng thể truyền phổ biến và quan trọng được sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2 dạng thể truyền phổ biến và quan trọng  được dùng trong kĩ thuật DNA tái tổ hợp là : thực khuẩn thể và plasmit

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn