Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là 3 cm và 4 cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha nên A=A1+A2

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn