Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai dao động điều hòa:

Hai dao động điều hòa:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai dao động điều hòa: x_{1}=3cos(omega t+varphi _{1}) và x_{2}=7cos(omega t+ pi ). Biên độ dao động tổng hợp của hai động này không thể  là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là D

Biên độ dao động tổng hợp có điều kiện: 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn