Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai dây dẫn khi mắc nối tiếp thì có điện trở tương đươn

Hai dây dẫn khi mắc nối tiếp thì có điện trở tương đươn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai dây dẫn, khi mắc nối tiếp thì có điện trở tương đương gấp (4,5) lần khi mắc song song. Tỉ số điện trở của hai dây là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Vận dụng biểu thức tính điện trở mắc nối tiếp: (R_{nt} = R_1 + R_2)


+ Vận dụng biểu thức tính điện trở mắc song song: (dfrac{1}{{{R_{//}}}} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}})

Giải chi tiết:

Ta có:

+ Khi 2 dây dẫn mắc nối tiếp, điện trở tương đương của 2 dây dẫn: (R_{nt} = R_1 + R_2)

+ Khi 2 dây dẫn mắc song song, điện trở tương đương khi này: ({R_{//}} = dfrac{{{R_1}{R_3}}}{{{R_1} + {R_2}}})

Theo đề bài, ta có: ({R_{nt}} = {rm{ }}4,5{R_{//}})

(begin{array}{*{20}{l}}{ Leftrightarrow {R_1} + {R_2} = 4,5left( {dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}} right)}\{ Leftrightarrow {{left( {{R_1} + {R_2}} right)}^2} = 4,5{R_1}{R_2}}\{ Leftrightarrow R_1^2 - dfrac{5}{2}{R_1}{R_2} + R_2^2 = 0}end{array})

Do ({R_1},{R_2} ne 0)

Chia  cả 2 vế cho (R_2) ta được:

({left( {dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}}} right)^2} - dfrac{5}{2}dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} + 1 = 0 Rightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}{dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = 2}\{dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = dfrac{1}{2}}end{array}} right.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn