Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai đồng hồ quả lắc bắt đầu hoạt động vào cùng một thời điểm

Hai đồng hồ quả lắc bắt đầu hoạt động vào cùng một thời điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai đồng hồ quả lắc bắt đầu hoạt động vào cùng một thời điểm. Đồng hồ chạy đúng có chu kỳ T, đồng hồ chạy sai có chu kỳ T' thì


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn